Zobacz także:
  • Rehabilitacja

    Gigantycznym powodzeniem cieszy się obecnie rehabilitacja, jaką określić wolno, jako w pełni całościowe

  • Leczenie

    Pewne jednostki w dalszym ciągu bazują w leczeniu na rozstrzygnięciach naturalnych, np. stosując

  • Chirurgia

    Chirurgia to dziedzina medycyny zajmująca się kuracją operacyjnym. Zawiera dużo podspecjalności.